top of page
>> חוסר קואורדינציה (אטקסיה) 

אטקסיה היא חוסר קואורדינציה בתנועות היכולה להיגרם כתוצאה מנזק למוח הקטן (צרבלום), למערכת הוסטיבולרית או למערכת התחושה העמוקה. הצרבלום הוא איזור במוח המעורב בתכנון, תזמון של תנועות ויצירת תיאום בין השרירים הרצוניים לצורך ביצוע של תנועות מיומנות ומורכבות. פגיעה בצרבלום בשל אירוע מוחי עלולה להוביל ל"אטקסיה צרבלרית", המתאפיינת בקשיים בהליכה, בעיות בשיווי המשקל, חולשה, בעיות בויסות מרחק וכיוון התנועה (דיסמטריה), רעד בתנועה, חוסר יכולת לבצע תנועות מהירות ומתחלפות וטונוס שרירי נמוך. חולים אלו יכולים לסבול גם מבעיות בתנועות העיניים, הפרעות בבליעה ובדיבור.

 

באטקסיה צרבלרית המטופל יתקשה לשמור על יציבות בעמידה בבסיס צר בעיניים פקוחות, בעמידה על רגל אחת או בעמידה עקב לצד אגודל. בשל סכנה לנפילות המטופל יזדקק לאביזרי עזר לתמיכה בעמידה ובהליכה. ההליכה תהיה איטית ומהוססת, לא חלקה, על בסיס רחב ועם צעדים א-סימטריים. המטופל יתקשה בשמירה על שיווי משקל בסיבובים מהירים או בשינויי כיוון ויתקשה בהליכה על בסיס צר. 

 

שיקום פיזיקלי באטקסיה בפיזיותרפיה הינו בעל חשיבות רבה לשיפור התפקוד המוטורי של המטופל. באמצעות טיפולים לחיזוק שרירי הגו ושיפור הקואורדינציה, שיווי המשקל וההליכה, יחד עם תוכנית תרגילים ביתית, ניתן לנסות ולהגיע לשיפור בתפקוד המוטורי.

 

 

bottom of page