top of page
שיקום הליכה
שיקום הליכה
שיקום הליכה
שיקום הליכה
>> שיקום הליכה

אני עובד תחילה על שיפור הפעילות השרירית ומרכיבי תנועה ספציפיים של המטופל בעמידה, ולאחר מכן משלב אותם בתרגול הליכה. אני משתמש בטכניקות מנואליות (ידניות), בגירויים תחושתיים ואביזרים שונים לעידוד תבניות תנועה טובות יותר וחזרה להליכה נורמאלית. לדוגמה, הליכה עם מקלות בידיים לעידוד טלטול של הידיים, מעבר מעל חישוקים על הרצפה לעידוד צעדים גדולים יותר, משחק עם כדורים או ניגון בכלי נגינה במקצבים שונים בכדי להשיג הליכה קצבית יותר ופחות מאומצת. אני עובד על שיפור שיווי המשקל ותנועתיות חופשית של הגפיים, הגו והראש במהלך ההליכה בכדי לשחרר את הגוף ולהפחית את קיבוע המבט ברצפה.

bottom of page