top of page
>> בעיות בתנועתיות מערכת העצבים 

מערכת העצבים זקוקה ליכולת התארכות וכיווץ דינאמית כדי לאפשר לחלקי הגוף לפעול ללא הגבלות בתנועה. במקרים של חוסר גמישות של מערכת העצבים, קיצור שריר או עלייה בטונוס השריר יגרמו להפרעה ביכולת לבצע תנועה מעודנת ויגרמו ליצירת תנועות פיצוי ולסיבוכים משניים. במידה ותנועת המפרקים מוגבלת וכאובה, תבנית התנועה תשתנה והימנעות מכאב תגרום לירידה בפעילות השרירים או בחוזקם.

 

נזק למערכת העצבים עלול לפגוע במנגנונים המאפשרים התארכות פנימית של העצבים, וכתוצאה מכך לגרום לבעיות כגון קיצורי שרירים וקונטרקטורות, טונוס שרירים מוגבר, הגבלות בטווחי תנועה, אובדן תחושתי ותחושות כגון הירדמויות או עקצוצים (פרסתזיות), ירידה בכוח השרירים (בשל תפס של עצב פריפרי), כאבים ובעיות אוטונומיות (הזעה מוגברת לדוגמה).

טיפולי פיזיותרפיה בפגיעות עצביות כוללים טכניקות נוירודינאמיות שמטרתן לשפר את תנועתיות מערכת העצבים ואת הפעילות הפיזיולוגית שלה. במידה והמטופל סובל ממגבלות בתנועה כגון כאבי גב תחתון, צוואר או גפה עליונה עם מעורבות עצבית, הטיפול הפיזיותרפי יוכל לסייע בהקלת הסימפטומים והחזרת היכולת לעמוד בעומסים השונים אשר מופעלים על הגוף בזמן תנועה.

bottom of page