top of page
 שיפור תפקודי היומיום
 שיפור תפקודי היומיום
 שיפור תפקודי היומיום
 שיפור תפקודי היומיום
>> שיפור היכולת התפקודית

הגישה הטיפולית שלי דוגלת בהערכה ראשונית לאיתור קשיי התנועה של המטופל, ותצפיות חוזרות במהלך הטיפול על פיהם אני מתאים למטופל בכל שלב את הטיפול שיקדם אותו כמה שיותר. הטיפול כולל חזרות רבות והרבה חשיבה יצירתית שלי כדי ללמד את המטופל כיצד להתגבר על הקשיים בתנועה ובתפקוד, כיצד לחזור לתבניות תנועה טובות יותר וכיצד לשלבן בתפקוד היומיומי. אני עובד על שיפור יכולותיו הגופניות של המטופל אשר נפגעו בשל הבעיה הנוירולוגית בשימוש בטכניקות מנואליות (ידניות), גירויים תחושתיים ואביזרים שונים.

bottom of page