12-Mar-2014

חולי פרקינסון רבים שמגיעים אלי מתלוננים על קשיים בסיבובים והתגברות תופעת הקיפאון בהליכה (Freezing of gait) במהלך הסיבוב, אשר לעתים גם מובילה לנפילה. בבדיקת סיבובים במקום ותוך כדי הליכה, שאני נוהג לערוך כחלק מהערכה הכוללת של שיווי המשקל של החולה, אני בוחן את אופן ביצוע...

28-Jan-2014

תוכנית אימון לשיפור שיווי משקל ומניעת נפילות חשובה מאוד בקרב חולי פרקינסון. מפרק הקרסול נתון לעומסים רבים במגוון מצבים דינמיים וסטאטיים במהלך היום, בהתמודדות עם משטחים מרוצפים ולא מרוצפים. השילוב של עומס משקל הגוף והתנועה הנרחבת במפרק הקרסול חושף את המפרק לפציעות. תוכנ...

Please reload

פוסטים קודמים
Please reload

חיפוש לפי תווית
Please reload

יובל לויתן    >>    054-5454917    >>    yuvallevitan@gmail.com