22-Feb-2014

שימוש ברמזים חיצוניים (External cueing) מרחביים או שמיעתיים יכול לתרום פעמים רבות להגדלת אורך הצעד ולשיפור קצב ההליכה אצל חולי פרקינסון. רמזים מרחביים, כמו משבצות, סימונים שונים, קווים על הרצפה, מפנים את תשומת הלב של המטופל לביצוע צעדים גדולים יותר בעלי מרווח גדול יותר...

Please reload

פוסטים קודמים
Please reload

חיפוש לפי תווית
Please reload

יובל לויתן    >>    054-5454917    >>    yuvallevitan@gmail.com