15-Feb-2014

פרקינסון פלוס (או פרקינסון א-טיפית) היא קבוצה של מחלות נוירודגנרטיביות המתאפיינות במאפיינים קליניים של מחלת פרקינסון, אך נוספים להן מאפיינים המפרידים בין התסמונת לבין מחלת פרקינסון טיפוסית. Progressive Supranuclear Palsy - PSP היא המחלה השכיחה ביותר מבין קבוצת מחלות הפ...

Please reload

פוסטים קודמים
Please reload

חיפוש לפי תווית
Please reload

יובל לויתן    >>    054-5454917    >>    yuvallevitan@gmail.com