15-Jun-2014

בשנים האחרונות מכירים יותר ויותר בחשיבות של פעילות גופנית עצימה לשיפור יכולות שונות אצל חולי פרקינסון. הגדרת תוכנית אימון כ-"עצימה" מתבצעת לפי מספר פרמטרים, כגון זמן האימון הכללי, רמת הדופק במהלך האימון והרכב תוכנית האימון (אימונים אירוביים ואנאירוביים). 

מעניין...

Please reload

פוסטים קודמים
Please reload

חיפוש לפי תווית
Please reload

יובל לויתן    >>    054-5454917    >>    yuvallevitan@gmail.com