top of page
חיפוש
  • Yuval Levitan

פיזיותרפיה לפרקינסון - תרגול על מסילה עם לקיחת משקל הגוף לשיפור שיווי המשקל אצל חולי פרקינסון

הליכה על הליכון היא אחת מהגישות הטיפוליות המוכרות לשיפור הליכה בחולי פרקינסון. הבסיס התפיסתי העומד מאחורי הגישה הוא שימוש בתנועה החוזרנית של המסילה כאסטרטגיית רמיזה פרופריאוצפטיבית לצורך עקיפת גרעיני הבסיס הפגועים ועוררות מעגלים עצביים אחרים לשיפור איכות ההליכה. המשוב החיובי מכל צעד מסייע בתיקון עצמי של אורך וקצב הצעדים ומעודד למידה מוטורית. התרגול מוכוון משימה, אינטנסיבי ומתקדם ויכול לעודד פלסטיות מוחית תלוית פעילות. בנוסף, ההליכה על ההליכון יכולה לגרות מחוללי תנועה מרכזיים בחוט השדרה (Central pattern generators - CPGs) באמצעות הפעלה אינטנסיבית של שרירי הגפיים התחתונות.

כבר יותר מעשר שנים שתרגול הליכה על הליכון עם לקיחת משקל הגוף (Body weight–supported treadmill training - BWSTT) לא נמצא יעיל יותר בשיפור ההליכה מאשר תרגול הליכה על הקרקע אצל חולי פרקינסון. מחקר ראשון מסוגו, אשר בדק את השפעת ההליכה על הליכון עם לקיחת משקל על גבולות היציבות אצל חולי פרקינסון, מצא כי התרגול יעיל יותר בשיפור שיווי המשקל אצל חולי פרקינסון בהשוואה לתרגול הליכה קונבנציונאלי. במחקר, שפורסם באוגוסט 2013 במגזין של American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation, קיבצו חוקרים מהמכון הלאומי למדעי המוח בבנגלור הודו 60 חולי פרקינסון בדירוג חומרה של 1–3 במדד Hoehn and Yahr. המשתתפים חולקו אקראית ל-3 קבוצות (20 משתתפים בכל קבוצה). קבוצה אחת השתתפה באימוני הליכה על הליכון עם הפחתה של 20% ממשקל הגוף, קבוצה נוספת ביצעה אימוני הליכה על הקרקע, וקבוצה שלישית שמשה כקבוצת ביקורת ולא קיבלה טיפול נוסף לטיפול התרופתי הרגיל. האימונים בוצעו 4 פעמים בשבוע, 30 דקות בכל פעם, במשך 4 שבועות (16 מפגשים).

מדדי התוצאה העיקריים היו – הציון המוטורי של סולם The Unified Parkinson Disease Rating Scale (UPDRS), מבחני יציבות דינמיים במכשיר פוסטרוגרף לבחינת גבולות היציבות ל-8 כיוונים, ומבחני שיווי משקל והליכה Berg Balance Scale (BBS) ו- Tinetti performance-oriented mobility assessment (POMA). החולים בקבוצת ההליכון עם לקיחת משקל השיגו תוצאות טובות יותר מקבוצת ההליכה על הקרקע בציוני החלק המוטורי של סולם UPDRS, שיווי המשקל בגבולות מדיו-לטראליים, הציון הכללי לגבולות היציבות ובציוני ההליכה במבחן POMA. קבוצת ההליכון עם לקיחת משקל השתפרה יותר מקבוצת הביקורת במדד המוטורי של UPDRS, גבולות היציבות וציוני הליכה של POMA. קבוצת ההליכה על הקרקע השתפרה יותר מקבוצת הביקורת רק במדד ההליכה של POMA. החוקרים מסכמים כי ניתן להשתמש בתרגול הליכה על הליכון עם לקיחת משקל כאמצעי לשיפור שיווי משקל והליכה בחולי פרקינסון.

כפי שאתם יכולים לראות בסרטון המצורף, מלבד תרגול הליכה, ניתן לתרגל על מסילה עם מתקן ללקיחת משקל בדרכים שונות ומגוונות במטרה לעבוד על חיזוק השרירים, שיפור שיווי משקל ותבנית ההליכה אצל חולי פרקינסון. נשיאת המשקל החלקית על ידי מערכת התלייה מספקת למטופל תחושת ביטחון מנפילות במהלך התרגול ומעודדת תנועת רגליים חופשית. מערכת התלייה שומרת את המטופל במצב זקוף, מונעת ממנו לקרוס, ומאפשרת לו להפנות תשומת לב מלאה לקינמטיקה של ההליכה (אורך הצעדים, קצב הצעדים), ולבצע תרגול אינטנסיבי בו הוא מבצע מספר רב יותר של צעדים מאשר שמבצע בדרך כלל על הקרקע.

במהלך התרגול הפיזיותרפיסט יכול לתמוך בחלקי הגוף של המטופל תוך כדי ישיבה או עמידה על המסילה לצידו ויכול לעודד תנועה בחלקי גוף אשר זקוקים להכוונה לביצוע איכותי יותר. המטופל יכול לתרגל בעמידה או תוך כדי הליכה על המסילה תרגילים לחיזוק כל שרירי הגוף, כאשר שימוש באביזרים נלווים כגון גומיות, מדרגות וכדורים יתרמו להעצמת הפידבק התחושתי בתרגול ויעודדו את המטופל לבצע תנועות גוף גדולות יותר ואיכותיות יותר. בהתאם ליכולות המטופל ניתן לשלב בתרגול קפיצות וניתורים, וכמובן עלייה במהירויות, אשר יגרמו לעלייה של הדופק ועצימות האימון.

למחקר המלא:

פוסטים אחרונים

הצג הכול

פיזיותרפיה לפרקינסון - אימון איגרוף לשיפור ביכולת התנועה ותפקודי יומיום

אימון עם שק איגרוף הוא אימון עצים, אשר אינו דומה לאימונים אחרים ולא מתאים לכל חולי הפרקינסון, אך לאילו שכן הוא יכול להיות מצוין ולתרום לשיפור ביכולת התנועה ותפקודי היומיום. האימון דינמי ביותר ומעודד א

פיזיותרפיה לפרקינסון - אימון איגרוף לשיפור ביכולת התנועה ותפקודי יומיום

אימון עם שק איגרוף הוא אימון עצים, אשר אינו דומה לאימונים אחרים ולא מתאים לכל חולי הפרקינסון, אך לאילו שכן הוא יכול להיות מצוין ולתרום לשיפור ביכולת התנועה ותפקודי היומיום. האימון דינמי ביותר ומעודד א

bottom of page