28-Jan-2014

פרופריוספציה היא תחושה של מגע עמוק ומיקום איברי הגוף ביחס למרחב וביחס לאיברים אחרים. החיישנים שנקראים פרופריוצפטורים נמצאים בגידים, בשרירים, במפרקים, בקפסולת המפרק וברצועות. כאשר נוצר מתח או הרפיה בשרירים, בגידים, במפרקים וברקמות העמוקות (רקמות חיבור) המידע מתקבל במוח...

Please reload

פוסטים קודמים
Please reload

חיפוש לפי תווית
Please reload

יובל לויתן    >>    054-5454917    >>    yuvallevitan@gmail.com