3-Aug-2014

הליכה על הליכון היא אחת מהגישות הטיפוליות המוכרות לשיפור הליכה בחולי פרקינסון. הבסיס התפיסתי העומד מאחורי הגישה הוא שימוש בתנועה החוזרנית של המסילה כאסטרטגיית רמיזה פרופריאוצפטיבית לצורך עקיפת גרעיני הבסיס הפגועים ועוררות מעגלים עצביים אחרים לשיפור איכות ההליכה. המשוב...

Please reload

פוסטים קודמים
Please reload

חיפוש לפי תווית
Please reload

יובל לויתן    >>    054-5454917    >>    yuvallevitan@gmail.com